Mariela's Fresh Link - Pleasing Mariela The World Over.

Irritation

Posted Jan. 1, 2016, 9:05 p.m. By mariela

Att få hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall, altså hicka, kan vara mycket irriterande speciellt om det kommer i ett läge då man absolut måste kunna uttrycka sig värdigt och professionellt! Skulle man till exempel få det under en föreläsning som man själv håller så kan de hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfallen skapa viss irritation och försvåra själva genomförandet av föreläsningen! Men förhoppningsvis händer det inte alltför ofta just dig!