Mariela's Fresh Link - Pleasing Mariela The World Over.

Psykologi

Posted July 21, 2015, 10:40 p.m. By mariela

När jag gick på gymnasiet så tyckte jag att det var intressant att läsa psykologi och lära sig om människans inre. Själva termen psykologi kommer från grekiskans psyché och lógos som betyder läran om själen och har utövats sedan 1590. Den första personen inom detta område som vetenskap var tysken Rudolph Goclenius och den som blivit mest känd inom detta var mannen Sigmund Freud från Österrike. Anledningen till att detta är intressant tycker jag är för att kunna se varför man reagerar på ett visst sätt för att sedan kan analysera ens beteende och efteråt förbättra ens tankesätt och bli helt enkelt en bättre människa.